Danışmanlık

Daralan yurtiçi piyasa koşulları nedeniyle dış ticaretin, özellikle de ihracatın önemi her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere ihracata yönelik devlet desteklerinin kapsamı sürekli genişletilmektedir.

Devlet destekleriyle ihracat giderlerinizi minimize ediyoruz

Ancak, ihracat yapmak isteyen şirketlerimizin öncelikle kendilerine doğru pazarı belirlemeleri ve sonra da pazardaki potansiyel ithalatçıya yani müşteri adayına ulaşmaları gerekmektedir. İhracatçılarımızın ürünlerine alıcı bulunması ile süreç daha yeni başlamaktadır. Bu noktada ürünlerin düzgün şekilde alıcıya nakledilmesi, sigortalanması, evrakların gümrük işlemleri için uygun şekilde tanzim edilmesi ve en önemlisi ürün bedelinin tahsil edilmesinin önemi büyüktür.

Tüm ihracat süreçlerinde yanınızdayız

Dış ticaretin temel olarak 3 aşaması bulunmaktadır. Bunlar ihracat, ithalat ve transit ticaret olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda dış ticaretin 3 aşamasında verdiğimiz danışmanlık hizmetleri belirtilmektedir;

İhracat Dış Ticaret Danışmanlığı

-Akreditif
-Pazar Araştırması
-Devlet Destekleri
-Ürün Araştırması
-Dahilde İşleme İzin Belgeleri

İthalat Dış Ticaret Danışmanlığı

-Özel İzin Takipleri
-Akreditif
-Ürün Araştırması
-Vergi Planlama
-Lojistik Hizmetler
-Yatırım Teşvik Belgesi
-Hariçte İşleme İzin Belgeleri
-Kullanılmış Makine İzin Belgeleri
-Kontrol Belgesi İşlemleri

Transit Dış Ticaret Danışmanlığı

-Ödeme Sistemleri Organizasyonu
-Belge Düzenleme Hizmetleri
-Lojistik Planlama

+905337601485
× WhatsApp